Prof.Dr. Muzaffer Elmas

BüyükAile

Temel amaç, öğrencinin ne başardığını neyi başarabileceğini belirlemektir. Bu belirlemenin de alık değil, bir kaç sınava dayalı değil süreç içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu süreçte sadece okul ve öğretmen değil sosyal destek sistemlerinin etkin ve işlevsel olarak yer alması gerekmektedir. Bu geniş sosyal ağ içinde var olacak olan çocuk gelişim ve olgunlaşma düzeyine uygun etkileşime girmek ve kendini test etme imkan bulacaktır. Bu süreç, bireyin olgunlaşa düzeyine uygun çevreyle kurduğu etkileşimler sonucu olarak tanımlanan öğrenme ile ilişkilendirilirse daha da anlamlı olur. Günümüzde sınıflar ve sınıf içi etkileşimler çocuğun her yönü ile tanınmasına imkan verecek nitelikte değildir. Çünkü sınıf içi etkileşimler daha çok akademik performansa göre şekillenmektedir. Çocuğun sınıf içinde neyi başarabileceğine ilişkin bir deneyime sahip olması ancak parmak kaldırması, Soru sorması, sorulan soruya cevap vermesi ve ödevini paylaşması ile mümkün olabilmektedir. Sınıf içinde bu davranışları düzenli, tutarlı, etkin ve işlevsel olarak kaç öğrencide gözlemek mümkündür. Bu sorunun cevabı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. Bunun nedeni olarak öne sürülen sistem ve sistemin ön gördüğü akademik performansa dayalı sınav/lardır denilebilir.