BüyükAile Yöntemi Nedir?

BüyükAile; ortak hedefe dönük ekip ve otokontrol, şeffaf süreçle, anlık iletişimi önceleyen paydaş koordinasyonu, değişken liderlik yapısı ve bireysel/grupsal pekiştirmeye dayalı eğitimle oluşan, yönetim ve projelere zemin olan bir sistemdir.

 

ba001

 

Bir iş, işlem, proje, öğrenim ya da yönetim modelinde; öncesi, anı ve sonrasında gruplar; 

1- Paydaşların aynı zeminde bir araya gelerek, anlık iletişime, kararlara dahil olmaları,

2- Sistemin tüm paydaşları, bütünleşik ve ortak değerler gözetilerek, esnek bir yapıda çözüme yönelebilmeleri,

3- Çalışma sürecinde, evrensel ve ortak değerler gözetilerek, değişken liderlik yapısının kullanılması,

4- Süreçte her etabın, şeffaf süreç denetimine tabi olması ve sürdürülebilirlik zemininde anlık ölçülebiliyor olmalıdır.

Problemin çözüm yönteminde bu özellikler kullanılıyor ise, oluşturulan model, inovatif, etkili BüyükAile yöntemi ile yürütülüyor demektir.