Grup Liderinin Görevleri

 • Ders programını takip eder.
 • Ders programına göre malzeme departmanından, (dersin öğretmeninin daha önce hazırlamış olduğu) konu ile ilgili malzemeleri alır ve sınıftaki yerlerine yerleştirir. Bu işlemi iki ayrı grubun lideri (kendisini davranışsal ve akademik olarak bir önceki haftaya göre oransal olarak aşan grup lideri önderlik eder. Birlikte çalışacağı lideri seçer.) birlikte gerçekleştirir. Her ders için farklı grubun lideri ile çalışılır. Buradaki uyum ve başarıyı öğretmen, sisteme girerek kanaatle ödüllendirir.
 • Ders bitiminde malzemeleri, tekrar malzeme departmanına yerleştirir. Bu işlemi de ayrı gruplardan oluşmuş ve materyalleri sınıfa getirmiş olan diğer liderle, birlikte gerçekleştirir.
 • Dersin konusunu, duvarda var olan alfabelerin altındaki yazı tahtalarına, ilgili alfabelere göre yazar. 1. Sınıf ikinci dönem itibarı ile bu işlem başlatılır.
 • Öğretmen konuyu işlerken, sorular oluşturur. Grubundaki öğrencilerden, konu ile ilgili anlaşılmayanları soruya çevirir, öğretmenle paylaşır cevaplarını alır.
 • Etkinliklerin planlanması, yönetimi ve kontrolünü yapar.
 • Ders esnasında, öğreterek öğrenme bölümüne geçildiğinde, öğretmenin takip, kontrol ve müdahalesinde, saat yönünde hareket etmek kaydı ile bir başka gruba, konuyu anlatır, öğretir birlikte çözüm aranır.
 • Bu süreçte, her lider tüm grupları dolaşarak konuyu- çözümü kendi usulü ile anlatırken, her grup, liderin özelliklerine göre, görsel, işitsel veya kinestetik öğrenme biçimi ile konuyu tekrarlamış olur.
 • Ana sorunun oluşması için grup çalışması yapar.
 • Grubunun üyelerinin problemleri ile ilgilenir. Ortak çözümler oluşturulur. Çözemediklerini sözcüler vasıtası ile öğretmene veya psikolojik danışmana iletirler.
 • Dış proje oluşması için ekibi ile çalışıp konular belirler ve okul dışından, öğretmen onayı ile aile bağlantılı olarak, Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak proje oluşturur ve sınıfa sunar. İsteyen sınıf üyesi seçilen projelere dahil olabilir.
 • Dış projelerde lider sınıf içerisindeki herhangi bir gruptan olabilir. Ancak, proje grubu oluşturulduktan sonra grup tarafından, öğretmen kontrolünde, gizli oylama ile seçilir. Bu seçimde öğretmen kanaatini bir oy olarak kullanabilir.
 • Öğretmenin onayladığı ders konularına uygun meslek dallarına ilişkin seminerleri, ilgili uzman misafrlerin katılımı ile ailesinin de işbirliği ile organize eder.
 • Ders konuları ile ilgili etkinlik biçimleri oluşturur, öğretmenin ön onayı, sınıfın kabulü halinde yardımcısı ile birlikte organize eder.
 • Ders konularına göre, öğretmenin yönetiminde, grubu ile birlikte dramalar oluşturur.
 • Grubundan herhangi bir üyenin başka grup ya da sınıftan kişilerle aralarında oluşan kırgınlık ya da olumsuzluklar için, aracılık eder, bunları çözemeyecek durumda olduğunda rehberlik servisinden yardım isteyerek çözümün bir parçası olur.
 • Hafta hafta tüm yapılanları akıl defterine özetler.
 • Öğretmenin vermiş olduğu görevlerin kontrolünü yapar, raporlar.
 • Grubu içerisinde kazanım/etkinlik masasına gidecek öğrencileri belirler.
 • Konuların bitiminde grubu ile birlikte, kitap ve dergi gibi materyallerden konunun özet bir dergisini yapar. (üst anlam, dipnot, konu, kazanımlar, içindekileri içeren)
 • Konu ile ilgili bir kazanım öğrenildiğinde, anlaşıldığında ya da gerçekleştiğinde, görselleştirilerek, grup masasının ortasına konur. Konu bitiminde dergi oluşumuna kadar bu materyaller, lider sorumluluğunda burada kalır.
WhatsApp Destek Hattı
(552) 877 0 877