Öğrenme Stili Nedir?

Öğrenenlerin, öğrenme ortamında algılama, karşılıklı etkileşme ve tepki verme tarzlarında bir dereceye kadar değişmeyen belirleyiciler olarak kullandıkları bilişsel, duyuşsal ve psikolojik davranış özellikleridir. Aynı zamanda öğrencinin, öğrenmesini kolaylaştırmaya en elverişli eğitsel şartları tanımlar.

Grafik2

Bir öğrencinin, öğrenme stiliyle ayırt edildiğini söylemek, o öğrenci için bazı eğitsel yaklaşımların diğerlerine göre daha verimli olduğunu söylemek demektir. Öğrenme stili, öğrencinin en etkin şekilde öğrenmek için yani, yeni bir bilgiyi almak, anlamak, tutmak ve tekrar kullanabilmek için programlandığı tarzıdır.Öğrenme stilleri her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır.
Öğrenme stili bireyin doğuştan sahip olduğu bir özelliktir. Bu bağlamda da gelişim sürecinin her aşamasında bireyi etkileyen bir faktördür. Bireyin çevreyle etkileşimini ve bu etkileşime bağlı olarak gerçekleşen öğrenmelerin niceliğini ve niteliğini belirleyen temel bir faktördür.

Üç çeşit öğrenme stilinin olduğu bilinmektedir

Grafik3

Birey bu bütün öğrenme stillerine sahip olabilir ancak genelde ağırlıklı olarak birine daha fazla sahiptir. Bir öğrenme stili bir diğerinden iyi veya kötü değildir. Önemli olanın bireyin kendi etkin olan öğrenme stiline göre öğrenme imkanı ve ortamına sahip olup olmadığıdır. Herkes yaşamı boyunca tüm stillerini kullanmakta ancak bir tanesini daha etkin kullanmaktadır. Bu noktada temel problem, öğrenciyi kendi tarzına uygun olmayan bir öğrenme sürecine ve ortamına mahkum etmektir.

WhatsApp Destek Hattı
(552) 877 0 877