Yardımcı Grup Liderinin Görevleri

  • Grubun ihtiyaçlarını belirler ve öğretmen ya da ilgili birimlere iletir.
  • Ders sırasında, öğreterek öğretme bölümüne geçildiğinde kendi grubuna anladıklarını aktarır.
  • Ders sırasında grup adına fkirleri toplar ve beyan eder.
  • Öğretmene ders içerisinde ders ile ilgili en az bir soru soracak şekilde, grup çalışması ile soru hazırlatır. Hazırlanan soru kalitelerini yükseltmek için, “bu soru başka nasıl sorulabilir, bu konuda başka nasıl bir yaklaşım olabilir, bu konu şöyle düşünülseydi başka bir sonuca ulaşır mıydık” gibi çalışmaları, lider yönetiminde yapar, notları alır. Sonucu yazıya döker.
  • Yapılması gerekenleri not alır ve aldığı notları grubundan o gün derste bulunamayan arkadaşlarına paylaşır.
  • Öğretmenin gruplara vereceği proje ve görev notlarını tutar. Bunun için her grubun bir “grup akıl defteri” vardır ve bu defter her liderlik değişiminde, liderliğe geçerken, “Grubun görevleri ve uymak durumunda bulunduğu zaman çizelgesi olan bu akıl defterini, grubun bundan sonraki etkinliklerini takip adına size devrediyorum” diyerek kendi seçtiği yardımcısına devreder.
  • Liderin yapacakları görevlerin yerine getirilip getirilmediğini günlük olarak takip eder, tamamlananları akıl defterine kaydeder.
  • Grubu içinde oluşan kırgınlıklar için arabuluculuk yapar. Bir sonraki liderlik dönemine kırgın kimsenin kalmaması için çalışır.
  • Ortak projelerin raporunu oluşturur ve lidere sunar.
WhatsApp Destek Hattı
(552) 877 0 877