Doç.Dr. Tuncay Ayas

GÜVENLİ OKUL

Okullar, öğrencilere bir çok olanak sağlamakla birlikte özellikle aileler için çocuklarını
güvenle teslim ettikleri mekanlardır. Aileler çocuklarını güven içerisinde okullara bırakarak
gönül rahatlığıyla işine ya da evine gidebilirler. Çocuklar, okul ortamlarında diğer sosyal
ortamlardan daha güvende ve çok fazla bir sorun yaşamadan eğitim öğretim faaliyetlerini
sürdürebilmektedirler. Ancak son zamanlarda diğer sosyal alanlarda yaşanılan sorunlar gibi
okul ortamında da bazı sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu sorunların başında şiddet ve
akran zorbalığı gelebilmektedir. Şiddet ve akran zorbalığı insanlık tarihi kadar eski olmasına
rağmen okullarda ciddi bir problem olarak algılanmamıştı. Son zamanlarda okullarda yaşanan
bu olumsuz davranışlar diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye basında sıkça yer alamaya
başlamasıyla birlikte önemli bir sorun olduğu düşünülmeye başlanmıştır. Okullarda giderek
artan ve öğrencileri akademik, fiziksel, psikolojik olarak olumsu şekilde etkileyen bu olaylar
özellikle aileleri endişelendirir hale getirdiği görülmektedir. Oysa okulların en önemli
sorumluluklarından biride öğrencilere istenmeyen olumsuz davranışlardan arındırılmış
güvenli ortamlar sunmaktır. Okulda kendini güvende hissetmeyen öğrenciler eğitim öğretim
faaliyetlerinden de istenilen düzeyde yararlanması söz konusu olamaz. Büyük Aile Öğrenme
Esnekliğine Dayalı Bütünleşik Kalıcı Öğretim Modelinde yer alan liderlik uygulamasında
her öğrenci sırası geldiğinde grup lideri olabilmektedir. Lider, grupta var olan
sorumluluklarını yerine getirebilmek için gruplardaki diğer arkadaşlarıyla olumlu iletişim
kurmak durumundadır. Her öğrenci lider olacağından diğer öğrencilerle olumlu iletişim
kurması sağlanacaktır. Bu durumda öğrencilerin birbirlerine göstereceği olumsuz
davranışların minimum seviyelerde kalmasına neden olacaktır. Öğrenciler arasında görülen
sağlıklı iletişimle birlikte okullarda daha önce görülen şiddet ve zorbalık olaylarının asgari
düzeyde kalmalarına hatta hiç yaşanmamalarına neden olacağı için öğrencilerin okula karşı
geliştireceği olumsuz tutum tamamen değişecek ve artık okullar sevilen ve mutlu olunan
mekanlar haline gelecektir. Ailelerde gönül rahatlığıyla çocuklarını okula bırakabilecek ve
herhangi bir kaygı yaşamadan okuldan ayrılacaktır.