GÜVENLİ OKUL

GÜVENLİ OKUL

Okullar, öğrencilere bir çok olanak sağlamakla birlikte özellikle aileler için çocuklarını güvenle teslim ettikleri mekanlardır. Aileler çocuklarını güven içerisinde okullara bırakarak gönül rahatlığıyla işine ya da evine gidebilirler. Çocuklar, okul ortamlarında diğer sosyal ortamlardan daha güvende ve çok fazla bir sorun yaşamadan eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmektedirler. Ancak son zamanlarda diğer sosyal alanlarda yaşanılan sorunlar gibi okul ortamında da bazı sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu sorunların başında şiddet ve akran zorbalığı gelebilmektedir. Şiddet ve akran zorbalığı insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen okullarda ciddi bir problem olarak algılanmamıştı. Son zamanlarda okullarda yaşanan bu olumsuz davranışlar diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye basında sıkça yer alamaya başlamasıyla birlikte önemli bir sorun olduğu düşünülmeye başlanmıştır. Okullarda giderek artan ve öğrencileri akademik, fiziksel, psikolojik olarak olumsu şekilde etkileyen bu olaylar özellikle aileleri endişelendirir hale getirdiği görülmektedir. Oysa okulların en önemli
sorumluluklarından biride öğrencilere istenmeyen olumsuz davranışlardan arındırılmış güvenli ortamlar sunmaktır. Okulda kendini güvende hissetmeyen öğrenciler eğitim öğretim faaliyetlerinden de istenilen düzeyde yararlanması söz konusu olamaz. Büyük Aile Öğrenme Esnekliğine Dayalı Bütünleşik Kalıcı Öğretim Modelinde yer alan liderlik uygulamasında her öğrenci sırası geldiğinde grup lideri olabilmektedir. Lider, grupta var olan sorumluluklarını yerine getirebilmek için gruplardaki diğer arkadaşlarıyla olumlu iletişim kurmak durumundadır. Her öğrenci lider olacağından diğer öğrencilerle olumlu iletişim
kurması sağlanacaktır. Bu durumda öğrencilerin birbirlerine göstereceği olumsuz davranışların minimum seviyelerde kalmasına neden olacaktır. Öğrenciler arasında görülen sağlıklı iletişimle birlikte okullarda daha önce görülen şiddet ve zorbalık olaylarının asgari düzeyde kalmalarına hatta hiç yaşanmamalarına neden olacağı için öğrencilerin okula karşı geliştireceği olumsuz tutum tamamen değişecek ve artık okullar sevilen ve mutlu olunan mekanlar haline gelecektir. Ailelerde gönül rahatlığıyla çocuklarını okula bırakabilecek ve herhangi bir kaygı yaşamadan okuldan ayrılacaktır. 

WhatsApp Destek Hattı
(552) 877 0 877