• Hazır bulunuşluk testini uygular.
 • Eksik ve yanlış bilgileri belirler ve gerekli önlemleri alır.
 • Yeni konunun temel amaç ve alt amaçlarını belirler.
 • Yeni konunun nerede ve nasıl işe yarayacağını, olası kazanımları belirler. Bu kazanımları görselleştirerek, kazanım/etkinlik masasına koyar.
 • Temel amaç ve alt amaçlara ulaşmaya katkı sağlayacak görevleri açıklar.
 • Konuyu işler.
  • Örnek bir hikaye ya da metafor ile başlar.
  • Temel kavramları açıklar.
  • Örnekler verir.
  • Materyallerle konuyu pekiştirir.
  • Ana sorunun oluşmasını sağlar.
 • Değerlendirme soruları ile konunun anlaşılıp anlaşılmadığını test eder.
 • Grupların birbirine konuyu anlatması sürecini başlatır.
 • İlk turda, iki grup etkileşim halinde iken boşta kalan gruba grubun öğrenme tarzına uygun konuyu özetler ve örneklendirir.
 • İkinci turda iki gurup etkileşim halinde iken öğretmen boşta kalan grupla değerlendirme yapar.
 • Tüm sınıfın katılacağı genel değerlendirme ve uygulama etkinliği (ev ödevi) belirlenir ve dersi sonlandırır.
 • Hayal köşesinde, derste işlenen konuya ilişkin hayalini, deneyimini, görüşünü ifade eden öğrenciyi dinler. Öğrenciden ifadesinde olumsuz ya da yargılayıcı cümleler kullanmaması beklenmektedir. Öğretmen, öğrenci hayal köşesinde kendisini ifade ederken hayal köşesinin yanında oluşturulan yeşil, sarı ve kırmızı renklerden yeşil bölümde bulunur. Öğrencinin olumsuz ya da yargılayıcı cümle kurması halinde yeşilden sarıya doğru yürümeye başlar. Öğrenci belirtilen kurallara uygun olmayan bir dışa vuruma devam ederse öğretmen sarıdan kırmızıya doğru ilerler. Öğretmen kırmızıya geldiğinde öğrenci konuşmayı bitirir. Böylelikle kendisini ifade etmekte olan öğrenci somut bir şekilde değerlendirmeyi görebilir. Kendini ifade etme sürecine uygun davrandığı durumda öğretmen konuşma sonuna kadar yeşil bölümde kalır.
WhatsApp Destek Hattı
(552) 877 0 877