Ders Sonrası

  • Derste öğrenci davranışlarından sınıf içi dinamiklerin oluşumunu olumsuz etkileyebilecek olan davranışlara ilişkin notlar alır.
  • Ders sürecine olumlu ve olumsuz etki edebilecek kendisinden kaynaklanan davranışları belirler.
  • Dersin ikinci aşamasına gruplar arası etkileşimde aşırı aktif ve aşırı pasif olan öğrencileri belirler ve gerekli birimlerle görüşmeler yapar.
  • Ders içerisindeki etkileşimin ders dışı zamanlarda da devam edip etmediğini gözlemler.
  • Öğrencilerin kişisel dosyalarını etkin ve düzenli bir şekilde kullanır
WhatsApp Destek Hattı
(552) 877 0 877