Süreç Anı

 • Ders öncesi öğretmen, her bir konu için hazırbulunuşluk testi hazırlar.
 • Her bir öğrencinin öğrenme stili, temel yetenek, gelişimsel özellikleri, uyumsuz davranışları, sağlık öz geçmişi, sosyal destek sistemleri hakkında bilgi edinir.
 • Sınıfı öğrenme stilleri, cinsiyet vb. değişkenler açısından heterojen bir sınıf ve gruplar şeklinde oluşturulur.
 • Öğrenciler kendi isimlerinin yazılı olduğu sıralara oturur.
 • Öğrencilerin kıyafetlerinin sol kollarında, isimleri ve sınırarı yazılıdır.
 • Öğrencilerle birlikte yıl boyunca asılı kalacak gerektiğinde yeni kuralların eklenebileceği gerektiğinde var olan kuralların değiştirilebileceği bir panoda, sınıf kuralları oluşturulur.
 • Öğretmen öğrenciler ile birlikte dersin hedefni paylaşır ve konu ile ilgili hedef çiviler oluşturur, tahtaya yazar.
 • Öğretmen dersi, "bu neden böyle bir sonuç verdi" gibi dersin ana konusu için keşif sorusunu oluşturarak yola çıkıp, anlatı ve çözümde, muhakeme ve hayal etme ile alternatilerin oluşmasını sınıftan ister.
 • Eldekilerin (materyal, oyun, tecrübe, video....) ortaya konulması ile ve çözüm için hedefer koyarak, farklı yöntemlerin başka nasıl sonuçlara yönlendirebileceğine ilişkin yönlendirme yaparak, kaliteli soru sordurmak ve cevap buldurmak, cevaplarda farklı ve daha kompleks olana yönlendirmek suretiyle işler. Bu da öğretmenin kanaat notlarını sisteme işlemesinde önemli bir dayanak oluşturur. Ancak, alışkanlıklar kolay aşılamayacağı için, sistem tam olarak yerleşene kadar ve ilgili alana göre de öğretmen konuyu anlatarak işler.
 • Aynı zamanda lider öğrenciler kendi grupları tarafından hazırlanan soruları öğretmene sorarak konuyu pekiştirir. Sonra her bir lider tüm gruplara giderek konuyu anlatır. Liderler, konuyu kendi bakış açısı ve öğrenme özelliklerine dayalı yöntemleri ile her gruba anlattıklarında, farklı öğrenme şekilleri ile de anlatılmış olur.
 • Gruplar, ders sonuna kadar sorular oluşturur ve ders sonunda liderlere bu soruları sorarak, cevaplar arar. Doğrudan soruların yanısıra, hedefere göre neden yanlış olduğu, ne olduğu, neden farklı olduğu, bir başka çözüm yönteminin olup olamayacağı gibi analizler karşılıklı olarak gerçekleştirilir. Bütün gurupların katılımı ile genel değerlendirme yapılır. Konuya ilişkin varsa yapılacak etkinlikler, hedefer belirlenir.
 • Etkileşim ve paylaşım sürecinde istenilen düzeyde davranışsal becerilere sahip olmayan öğrenciler, öğretmenin kullanmakta olduğu tablet üzerinden sisteme girilmek suretiyle belirlenmiş olur. Öğrenci hakkında yapılan ve kaydedilen bu davranışsal gözlemlerden paylaşılması gerekenler aile ile Rehberlik Servisi tarafından paylaşılır.
  Rehberlik Servisi ayrıca, konu ile ilgili önleyici ve iyileştirici yardımlar planlayarak uygular. Uygulamanın sonuçları da sistem süresince takip edilebilir ve ölçülebilir olmuş olur.
 • Öğretmen, Sakarya Üniversitesinin oluşturduğu yazılımını yönlendirdiği tablete, öğrenci davranış ve öğrenmelerini işler. Sonuçlar ölçme değerlendirme işlemine tabi tutulur.
 • Ayrıca, akademik kurul sistemden takip ve değerlendirmeler yaparak, ilgililere rapor verir. Böylece sistem akademik kurul kontrolünde devam eder ve geliştirilir.
 • Akademik kurul gelen bildirimler üzerinden sistemin iyileştirilmesi ve yeni noktaların ilgili okula ulaşmasını sağlar.Öğretmen ve veliye yönelik eğitimleri gerçekleştirir.
 • Ders esnasında öğrencilerden o günkü konu ile ilgili hayal kurması istenir ve isteyen kişinin bu hayalini sınıa paylaşması istenir. Hayalini anlatan öğrencinin, yargılayıcı cümle kurmaması talep edilir.
 • Sınıf grup düzeni ve liderlik yapısının, değerler eğitiminin oluşmasına katkı sağlaması planlanmaktadır.
 • Dönem içerisinde farklı gruplardan aynı dönemde liderlik yapmış öğrencilerden, proje grupları oluşturulur, birlikte çalışmaları sağlanır.
 • Ders esnasında ya da sınav esnasında işlemini bitiren öğrenci, vaktini değerlendirmek ve sınıf disiplinine katkıda bulunmak için sınıf ortasındaki etkinlik masasında ders konusu için daha önce öğretmen tarafından hazırlanmış bir etkinlik ile ilgilenir.
 • Ders materyalleri liderler tarafından sınıftaki panolarına yerleştirilir. Konu tamamlandığında panolar, yerlerine yine liderler tarafından yerleştirilir.

Grafik4

WhatsApp Destek Hattı
(552) 877 0 877